اداره كل بازرسي شهرداري اصفهان
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
معاونت شهرسازي و معماري
 
اقدامات انجام شده  درجهت تحقق اقتصاد  مقاومتي سال 97
 
 تهيه نسخه الكترونيكي سوابق بايگاني در جهت حذف فيزيكي مكاتبات جاري و تسهيل دسترسي به سوابق
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
اقدامات موثر و اجرايي معاونت شهرسازي و معماري درحوزه اقتصاد مقاومتي
 
 
 
 
با توجه به اهميت بالاي مديريت انرژي در ساختمانهاي سطح شهر اصفهان و لزوم جلوگيري از هدررفت و اسراف انرژي كه يكي از اركان بسيار مهم سياست هاي اقتصاد مقاومتي مي باشد معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان از مرداد ماه سال جاري اقدامات موثر ذيل الذكر را اجباري و سپس اجرايي نموده است.
 
1- اجباري شدن اجراي مبحث 19 (مقررات ملي ساختمان) در كليه ساخت و سازهاي سطح شهر اصفهان
2- اجرا و نظارت بر استفاده از ديوارهاي دو جداره و عايق هاي حرارتي در ساخت وسازها
3- اجرا و نظارت بر استفاده از دستگاه هاي برودتي و حرارتي داراي برچسب انرژي
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.