اداره كل بازرسي شهرداري اصفهان
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
معاونت اداري مالي
 
 اقدامات موثر و اجرايي معاونت اداري مالي درحوزه اقتصاد مقاومتي

 

در راستاي ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي مشابه داخلي و حمايت از توليدات ايراني از اوايل سال 1395 معاونت محترم اداري مالي شهرداري اصفهان دستورالعمل هيات محترم وزيران در اين خصوص را به كليه اجزاء وابسته به شهرداري ابلاغ و ضمن جلوگيري از اينگونه خريدها، پرداخت و وصول هزينه فاكتورهاي احتمالي آن را نيز در كل شهرداري ممنوع نمود.
اين مهم (ممنوعيت خريد اجناس خارجي داراي مشابه داخلي) در حال حاضر به يك فرهنگ و گفتمان رايج در ميان كاركنان شهرداري تبديل گرديده است.
همچنين به دليل جلوگيري از اعمال نظرها شخصي و نيز اظهار نظرهاي غيركارشناسي اخيرا كميته اي در شهرداري مركزي تشكيل و فعال شده كه مرجع اصلي تشخيص وجود يا عدم وجود توليد داخلي كالاها و در صورت نبود توليد ايراني اجناس و در نهايت صدور مجوز خريد كالاي خارجي مي باشد

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 اقدامات موثر و اجرايي  (مديريت امور اداري و رفاه) 

 در راستاي جلوگيري از اسراف و تبذير و اصلاح الگوي مصرف كه يكي از مهمترين محورهاي اقتصاد مقاومتي به شمار مي آيد مديريت امور اداري و رفاه تاكنون اقدامات موثري به شرح ذيل انجام داده است

 1- تعديل نيروي كارگري كه منجر به صرفه جويي يك ميلياردي در ماه شده است

2- تبديل وضعيت تعداد 70 نفر از نيروهاي شركتي به قرارداد موقت كه منجر به صرفه جويي 270 ميليون ريالي در ماه شده است
3-
استفاده از صندوق بيمه تكميلي به جاي قرارداد با شركت بيمه جهت بيمه تكميلي كاركنان شهرداري و سازمانها كه منجر به صرفه جويي يك ميليارد و 200ميليون ريالي در ماه گرديده است.
4-
مكانيزه نمودن سيستم حضور و غياب كاركنان كه باعث صرفه جويي210ميليون ريالي در ماه گرديده است
5-
تبديل وضعيت تعداد8نفر فرزند شهيد كه باعث صرفه جويي 30 ميليون ريالي در ماه گرديده است
6-
سيستمي كردن برخي محاسبات حقوق و دستمزد كه علاوه بر تسهيل امور باعث صرفه جويي 22ميليون ريالي در ماه گرديده است
7-
توسعه سيستم وب و قابليت پرداخت مانده بودجه به عنوان پاداش كه علاوه بر تسهيل امور باعث صرفه جويي 22ميليون ريالي در ماه شده است
8-
اضافه شدن قابليت پرداخت اتوماتيك هزينه هاي رفاهي در فيش حقوقي كه علاوه بر تسهيل در كارها باعث صرفه جويي 4ميليون و پانصدهزار ريالي درماه شده است
9-
استفاده از زائرسراي شهرداري در مشهد جهت پذيرش كارگران مسافر به مشهد مقدس كه باعث صرفه جويي 3ميليارد و 200ميليون ريالي در شش ماهه نخست سال95 شده است
10-
عدم استفاده و عرضه نوشيدني هاي خارجي يا تحت ليسانس كشورهاي اروپايي در باشگاه هاي يك و دو شهرداري كه باعث صرفه جويي 300ميليون ريالي در ماه گرديده است
11-
جلوگيري از حيف و ميل در طبخ غذاي روزانه كاركنان شهرداري كه باعث صرفه جويي 132 ميليون ريالي در ماه گرديده است

12- استفاده از پارچه هاي ايراني و دوخت داخلي مانتوهاي خواهران رسمي شهرداري به ارزش يك ميليارد و 200ميليون ريال با كيفيت بالاتر نسبت به مشابه خارجي 
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.