اداره كل بازرسي شهرداري اصفهان
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
شركت توسعه سياحتي سپاهان

اقدامات اجرائي در جهت تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي در سال 95

شركت توسعه سياحتي سپاهان شهرداري اصفهان در راستاي تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي به ويژه حول عدم خريد جنس خارجي و مديريت مصرف انرژي، اقدامات مؤثري را به شرح ذيل عملياتي نموده است:
 
1- در جهت كاهش مصرف برق و بهينه سازي مصرف سوخت با تبديل انشعابات به كنتورهاي مجزا براي هر قسمت اقدام شد.
2- با استفاده ار توانمندي صنايع داخلي حدود 70 % نياز برقي و مكانيكي مصرف از ساخت داخل تهيه شده است.
3- كاهش سطح چمن مجموعه شهر رؤياها و صرفه جوئي حدود 000ر000ر40 ليتر آب نسبت به سال گذشته.
4- ساخت قطعات يدكي مورد نياز دستگاه مجموعه شهر رؤياها در حدود 000ر000ر000ر3 ريال و حذف هزينه ارزي مورد نياز.
5- حذف فيزيكي كارشناسان چيني در مجموعه شهر رؤياها و متعاقباً حذف هزينه هاي حدود ماهيانه 000ر000ر20 ريال.
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.