اداره كل بازرسي شهرداري اصفهان
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
شهرداري منطقه 10

اقدامات اجرائي در جهت تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي در سال 95

شهرداري منطقه 10 در راستاي تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي اقدامات مؤثري را به شرح ذيل عملياتي نموده است:
 
1- حذف هزينه هاي برق راكتيو در سطح منطقه.
2- خريد كليه اجناس و البسه ايراني كارگران و كود شيميايي و سموم از شركت هاي داخلي.
3- مميزي اشتراكات انرژي و اصلاح تعرفه و ديماندهاي موجود در سطح منطقه.
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.