اداره كل بازرسي شهرداري اصفهان
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
شركت سبز صفه تميز
 اقدامات انجام شده در جهت تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي 97
 
تهيه لباس هاي مورد نياز كارگران از طريق كارگاهي مربوط به زنان بي سرپرست همچنين در مورد خريد پلاستيك نيز از كارگاه بومي با مديريت جوان و تجهيزات مورد نياز را كلاً از واحدهاي توليد داخلي و به طور 100 درصد ايراني تهيه و مورد استفاده قرار داده است .
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
اقدامات اجرائي در جهت تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي در سال 95
 
در جهت اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي به خصوص حول محورهاي مديريت انرژي، مديريت منابع مالي، مصرف بهينه در نيروي انساني، وقت كاركنان و نيز فرهنگ سازي در بين كاركنان، شركت سبز صفه تميز اقدامات مؤثري به شرح ذيل انجام داده است: 
 
1- جابجايي محل دفتر مركزي شركت به فضاهاي بلا استفاده ديگر كه باعث كاهش قابل توجهي در هزينه ها مانند: اجاره محل و مصرف آب و گاز نسبت به سال 94 گرديده است.
2- در راستاي افزايش بهره وري كاركنان و كاهش نيروهاي ستادي و اجرائي و استفاده بهينه از زمان در محيط كار، شركت توانسته نسبت به سال 94، تعداد 10 نفر از نيروهاي انساني را كاهش دهد در حالي كه پروژه هاي سال 95، افزايش هم داشته است.
3- اقدام به نصب و راه اندازي سيستم هاي نوين كنترل ورود و خروج كه باعث افزايش كارايي و بهره وري كاركنان شده است.
 
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.