اداره كل بازرسي شهرداري اصفهان
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
شركت بازآفرينان شهر سبز سپاهان

اقدامات اجرائي در جهت تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي در سال 95

شركت بازآفرينان شهر سبز سپاهان شهرداري اصفهان در راستاي تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي به ويژه عدم خريد كالاي خارجي داراي مشابه داخلي و مديريت مصرف، اقدامات مؤثري را به شرح ذيل عملياتي نموده است:
 
1- خريد لباس كار و ملزومات كليه كارگران فضاي سبز و خدمات شهري از توليدات داخلي.
2- برنامه ريزي و آموزش كارگران در جهت استفاده بهينه از وسايل و تجهيزات در اختيار جهت اصلاح الگوي مصرف، صرفه جوئي و جلوگيري از اسراف و تبذير.
3- استفاده بهينه از منابع آب در آبياري فضاي سبز مناطق در زمان مناسب.
 
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.