اداره كل بازرسي شهرداري اصفهان
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
سازمان پارك ها و فضاي سبز
 اقدامات انجام شده در جهت تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي در سال 97
 
 پيگيري مكرر كسر احجام حذف شده از عرصه هاي فضاي سبز (چمن پرچين) از قرارداد پيمان به دليل خشكسالي

 

بومي سازي و اجراي سيستم هاي نوين آبياري با استفاده از تجهيزات توليد داخل: سيستم آبياري زير سطح، سيستم آبياري بابلر، ساير سيستم هاي آبياري تحت فشار

 

استفاده از لوله، شيرآلات، اتصالات، فيلترها و غيره ساخت داخل

 

استفاده از ادوات سمپاشي مناسب توليد داخل

 

پيگيري و اخذ مكانيزاسيون در خريد دستگاه جابجايي درخت، با استفاده از مهندسي معكوس در مشهد
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
اقدامات اجرائي شده توسط سازمان پارك ها و فضاي سبز در جهت تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي در سال 95
 
سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان در راستاي تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي به ويژه حول محور بومي سازي، مديريت انرژي، مديريت صحيح منابع مالي و تعامل با مراكز علمي و دانشگاهي اقدامات مؤثري را به شرح ذيل عملياتي نموده است:
1- استفاده از كود و نهاده هاي كشاورزي داخلي كه مورد تأييد مؤسسه آب خاك مي باشد.
2- همكاري با مركز تحقيقات كشاورزي در جهت ساخت دستگاه هاي مورد نياز فضاي سبز شهري به صورت مشاركتي، از جمله: دستگاه ميني لودر، جاروب لودر و .....
3- استفاده از اتصالات سيستم آبياري تحت فشار شير آلات، جهت استفاده در احداث شبكه آبياري و ايستگاه پمپاژ و سيستم فيلتراسيون با خريد داخلي.
4- استفاده از ارقام و گونه هاي گياهي مقاوم به كم آبي به جاي گونه هاي پر مصرف آب، با توجه به كمبود منابع آبي و در جهت مديريت انرژي.
5- اجرايي نمودن مميزي انرژي در سازمان و استفاده از لامپ هاي كم مصرف به جاي پر مصرف.
 
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.