اداره كل بازرسي شهرداري اصفهان
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
طرح ساماندهي پروژه نا‍ژوان
اقدامات انجام شده در جهت تحقق محورهاي اقتصاد مقاومتي 97
 
1- راه اندازي و تكميل سالن تكثير گونه هاي مورد نياز باغ پرندگان كه قبلاً ساليانه مبالغ زيادي صرف خريد پرنده هاي مورد نياز مي گرديد.
 
2- حذف خريد كالاهاي خارجي و استفاده حداكثري از خريد كالاهاي داخلي جهت مصارف مورد نياز.
 
3- تاكيد بر اجراي بخشنامه عدم خريد كالاي خارجي از طريق امضاء فرم مربوطه توسط اعضاء كميسيون معاملات در مورد هر معامله.
 
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.