اداره كل بازرسي شهرداري اصفهان
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۹ مهر
سازمان مديريت پسماند (معاونت خدمات شهري)
اقلام

سرند بالستيك (Balledtic Seperator) كه مخصوص جداسازي اقلام قابل بازيافت از پسماند

دستگاه NIR (Near Infera Red) جهت جداسازي اقلام حاوي كلر از پسماند شهري

دستگاه خردكن مخصوص توليد RDF  از پسماند شهري

دستگاه جداساز جريان ادي (Eddy Current Seperator) مخصوص جداسازي فلزات غير آهني از پسماند شهري

تاریخ:
1396/08/23
تعداد بازدید:
93
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.